Collectie

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Collectie

Museumcollectie

De collectie van het museum bestaat uit ongeveer 330.000 voorwerpen die grotendeels veilig in het Kolleksje Sintrum Fryslân zijn opgeslagen.

Preparateursteam

Het Natuurmuseum Fryslân heeft een eigen preparateursteam. In het Open Atelier zetten de preparateurs allerlei dieren op, van mus tot olifant.

Leeuwarder bos

Het Leeuwarder bos is begin jaren 1990 aangeplant. Eerst waren het een paar sprieterige boompjes in een weiland, maar nu is het een bos met natuurwaarden.

Collectie uitleendieren

Natuurmuseum Fryslân is bezig haar collectie uitleendieren uit te breiden.

Paddenstoelen werkgroep

De Paddenstoelenwerkgroep Friesland komt in het najaar regelmatig bijeen om vondsten te bespreken, informatie uit te wisselen en gebieden te inventariseren.

Schelpenwerkgroep Friesland

De Schelpenwerkgroep Friesland heeft jarenlang gefunctioneerd als werkgroep van het Natuurmuseum Fryslân.

GEA-Kring Friesland

De GEA-Kring Friesland (de Stichting Geologische Activiteiten) organiseert regelmatig lezingen voor haar leden in het Natuurmuseum Fryslân.

Ransuilen onderzoek

Alweer voor het twaalfde jaar organiseert het Natuurmuseum Fryslân de Friese wintertelling voor ransuilen (hoarnûlen).