Collectie uitleendieren

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Collectie uitleendieren

Natuurmuseum Fryslân is bezig haar collectie uitleendieren uit te breiden.

De collectie uitleendieren bestaat uit diverse opgezette dieren in mooie, plexiglazen bakken. De uitleenruimte is iedere woensdagmiddag geopend en er is altijd een educatief medewerker aanwezig. U kunt dan ons uitleenmateriaal bekijken, lenen en/of terugbrengen.

Collectie uitleendieren

Bunzing
Mol
Kerkuil
Bruine rat
Egel
Purperreiger
Merel
Roerdomp
Ransuil
Dwergmuis
Muskusrat
Huisspitsmuis
Hermelijn
Bosspitsmuis
Wezel
Rotgans
Buizerd
Tureluur
Roodborst
Sperwer
Strandplevier
Tortelduif (skelet)
Koolgans
Waterhoen
Ransuil kuiken
Gaai
Wulp
Koperwiek
Wespen nest
Torenvalk
Mus
Vink
Kerkuil
Beverrat
Tapuit
Vos
Kuifeend
Graspieper
Spreeuw
Ekster
Grutto
Gruttonest
Gruttojong