Geschiedenis

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Geschiedenis

Het Natuurmuseum Fryslân is in 1923 ontstaan. Zoals zoveel natuurmusea is ook dit museum ontstaan uit particulier initiatief. Enkele Leeuwarder natuurliefhebbers staken de koppen bijeen en besloten dat het hoog tijd werd dat er in Leeuwarden een natuurmuseum zou komen.

Uiteindelijk werd dat het Nieuw Stadsweeshuis aan het Schoenmakersperk. Dit historische gebouw midden in de oude binnenstad van Leeuwarden betekende een enorme uitbreiding van het vloeroppervlak van het museum. Het Nieuw Stadsweeshuis heeft van 1675 tot 1953 als weeshuis gefunctioneerd. In de toptijden woonden er honderden wezen in het huis.

De belangrijkste initiatiefnemer was Gerrit Bosch (in de volksmond Fûgeltsje Bosch geheten). In 1923 riep de toen dertigjarige Bosch alle natuurliefhebbers in Friesland op om zich in te zetten voor de oprichting van een Natuurhistorisch museum. Zijn eigen collectie van ‘ongeveer 150 opgezette vogels, 100 vogelhuiden en enkele zoogdieren’ was het begin. Op dit moment (2018) bevat de collectie ruim 330.000 voorwerpen.

Na de sluiting van het weeshuis is de Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis opgericht. De Stichting beheert het vermogen dat het weeshuis uit nalatenschappen en schenkingen had opgebouwd. Met het geld uit het fonds kunnen activiteiten gesubsidieerd worden voor de Leeuwarder jeugd of een ander sociaal en/of maatschappelijk doel in Leeuwarden.

Meer informatie kunt u vinden op www.hetnieuwestadsweeshuis.nl

Het museum heeft in de eerste jaren een zwervend bestaan gekend. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het museum in het gebouw in de Heerestraat. Daar heeft het tot 1987 gezeten. Tegen die tijd was het museum volkomen uit z’n krachten gegroeid en werd het hoog tijd dat er een nieuw onderkomen werd gevonden.