GIF programma VO

  1. Home
  2. chevron_right
  3. GIF programma VO

Schoolprogramma’s GIF

te boeken vanaf 1 september 2020

Speciaal voor de bijzondere tentoonstelling Gif zijn nieuwe programma’s ontwikkeld. Deze zijn geschikt voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. We bieden verkennende zaalprogramma’s en verdiepende workshop programma’s aan.Tijdens een zaalprogramma ontdekken de leerlingen de tentoonstelling aan de hand van gerichte opdrachten. De leerlingen krijgen hierbij een korte introductie. Daarna gaan zijn, gedeeltelijk begeleid, de tentoonstelling in.

In de workshops wordt dieper op de materie in gegaan, door te werken met concrete opdrachten en echte objecten. Scholen kunnen alleen onder begeleiding een bezoek brengen aan GIF.

Voortgezet onderwijs

De volgende programma’s sluiten aan bij de onderwerpen vorm en functie, leefwijze en gedrag, ecosystemen en mimicry. Een onderzoekende en probleemoplossende houding en onderzoeksvaardigheden staan centraal bij deze programma’s.

Om het effect van giftige dieren op hun omgeving te onderzoeken, los je een aantal raadsels van de giftige wereld op. Welke slang, kikker of hagedis heeft de prooi gedood? Waar leven giftige dieren? Hoe injecteren ze hun gif? En ten slotte: wat zou er allemaal gebeuren als dit giftige dier plotseling volop in jouw woonplaats voorkomt?

Klas:                     vmbo/havo/vwo1

Type:                    zaalprogramma

Duur:                    1,5 uur

Max. aantal:         35 leerlingen

Kosten:                 €3,00 per leerling incl. begeleidend materiaal

Menu