Johannes Kramer en Kor Bolhuis nieuwe leden Raad van Toezicht Natuurmuseum Fryslân

30 juni 2022
In verband met twee vertrekkende leden binnen de Raad van Toezicht van het Natuurmuseum Fryslân zijn er twee nieuwe leden benoemd. Johannes Kramer en Kor Bolhuis gaan de Raad versterken. Natuurmuseum Fryslân is verguld met de toetreding van deze ervaren bestuurders.

Johannes Kramer is sinds 2020 burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân en woonachtig in Dokkum. Daarvoor was hij acht jaar lang gedeputeerde voor natuur in de provincie Fryslân. In deze functie heeft hij veel ervaring opgedaan in de bestuurlijke kant van de ontwikkeling van het beheer van  de natuur. Kramer vindt het belangrijk dat natuur van en voor iedereen is. Natuur moet gezien en beleefd worden, maar ook in een bredere context geplaatst, vragen oproepen en zo mogelijk beantwoorden. Onze natuur biedt een prachtig verhaal, waarin actuele thema’s als duurzaamheid, natuurbescherming en klimaat naar voren kunnen komen. Het Natuurmuseum is daarbij een onmisbare schakel in de sterke betrokkenheid van de Fryske Mienskip met haar natuur.

Kor Bolhuis werkt als ambassadeur voor de NHL en als interim voor de Media Innovatie Campus te Leeuwarden. Hij woont in Burgum. Bestuurlijk is hij onder andere betrokken bij de stichting Ynnatura, gelieerd aan het Fryske Gea. Ynnatura is een bedrijvennetwerk dat zich inzet voor het versterken en behoud van het Friese Landschap voor wonen, werken en beleven. Natuur is een belangrijk onderdeel van Bolhuis zijn leven; zo was hij als 17-jarige al natuurgids bij het IVN. Bolhuis treedt met zijn benoeming tot de Raad van Toezicht in de voetsporen van zijn vader, die als bestuurder in 1987 de verhuizing van het museum naar de Heerestraat mogelijk maakte.

Kramer en Bolhuis nemen de plaats in van twee vertrekkende leden van de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht vergadering van september 2022 zal gesproken worden over de invulling van de taken.

De aftredende leden zijn Tineke Schokker-Strampel en Janet Veenstra. Tineke Schokker-Strampel vervulde sinds 2015 de functie van voorzitter. Ook Janet Veenstra maakte sinds 2015 deel uit van de Raad van Toezicht  en had zitting in de audit commissie.

keyboard_arrow_up