Leeuwarder bos

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Leeuwarder bos

Het Leeuwarder bos is begin jaren 1990 aangeplant. Eerst waren het een paar sprieterige boompjes in een weiland, maar nu is het een bos met  natuurwaarden. De Gemeente Leeuwarden heeft verschillende maatregelen genomen om de diversiteit te vergroten. Het is leuk om deze ontwikkeling te volgen. Het Natuurmuseum is daarom betrokken bij de inventarisatie van wat er aan vogels, zoogdieren, insecten en waterdieren leeft in het bos. 

Vanaf februari 2012 is begonnen met het tellen van de soorten. Door regelmatig activiteiten te organiseren om nieuwe soorten te vinden, wordt er inzicht verkregen in veranderingen in aantallen en soorten, in de diversiteit van het bos. Schoolkinderen worden hierbij betrokken door middel van het Leeuwarder bos project. Wilt u meer weten over dit onderwijsprogramma? Klik dan hier.

Er zijn al meer dan 2600 soorten planten, dieren en paddenstoelen vastgesteld in het Leeuwarder bos. Op de website www.waarneming.nl wordt alles goed bijgehouden. Voor de laatste stand, klik hier.
Voor een overzicht van het gebied, klik hier.

Hieronder vallen meer dan honderd zeldzame soorten (waaronder 20 nachtvlinders, 17 vogels, 3 spinnen,  één wapenvlieg, ruim 50  planten en 14 paddenstoelen en zwammen) en één nieuwe keversoort voor Fryslân. Eén van de zeldzame spinnen (kerkzesoog – Segestria florentina) is nog nooit eerder vastgesteld noordelijker dan Amsterdam en dus een nieuwe soort voor Noord-Nederland!

Er worden verschillende manieren gebruikt om de dieren te verzamelen op verschillende tijdstippen op de dag. Zo worden ’s nachts nachtvlinders gelokt met een speciale lamp, bij zonsopgang vogels geteld, overdag met een vlindernet dagvlinders, vliegen en libellen gevangen, terwijl ingegraven bodemvallen ondertussen andere insecten onderscheppen. Een deel van de vangsten wordt geprepareerd voor de collectie

Determineren en inventariseren wordt gedaan met hulp van allerlei orginaties die zich met natuur bezighouden (zoals het IVN Leeuwarden, Paddenstoelenwerkgroep Friesland, Nederlandse Entomologische Vereniging) en diverse geïnteresseerden.

Van moeilijk te determineren soorten worden foto’s gemaakt die worden opgestuurd naar een forum voor natuurliefhebbers die hulp bieden. Waargenomen soorten worden zo veel mogelijk vastgelegd op waarneming.nl.

Mocht u zelf een bijzondere plant of dier hebben ontdekt in het Leeuwarder bos, of lijkt het u leuk om mee te helpen bij de inventarisatie, dan kunt u contact opnemen met Peter Koomen, tel. 058 2332244 of via email.