Museumcollectie

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Museumcollectie

De collectie van het museum bestaat uit ongeveer 347.000 voorwerpen die grotendeels veilig in het Kolleksje Sintrum Fryslân zijn opgeslagen. Nog geen tien procent van al onze voorwerpen is in het museum te zien. De collectie is belangrijk als geheugen van de natuur in Fryslân en kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Het zwaartepunt van de collectie ligt vanouds bij de vogels. Hierbij gaat het niet alleen om opgezette vogels, maar ook om balgen (‘gestrekt’) opgezette vogels die naast elkaar in een lade kunnen liggen), eieren en skeletonderdelen. Andere specialiteiten van het museum zijn nachtvlinders en schelpen, maar ook andere insectengroepen, het herbarium, de zoogdieren en de zwerfstenen vormen belangrijke collectieonderdelen.

Het Natuurmuseum Fryslân verzamelt vooral passief door schenkingen en legaten die worden aangeboden. In de regel wordt alleen goed gedocumenteerd, uit Fryslân of Noord-Nederland afkomstig materiaal aan de collectie toegevoegd. Alleen schelpen en insecten worden af en toe actief voor het museum verzameld. Het museum neemt ook graag dood gevonden vogels of andere dieren aan, bijvoorbeeld verkeers- of raamslachtoffers. We zijn net zo blij met een dode mus als met een zeldzame roofvogel. Uiteraard moeten de dieren wel vers zijn (of diepgevroren) en niet teveel beschadigd.
Wilt je iets aan het museum geven, neem dan bij voorkeur eerst contact op met de conservator Peter Koomen, tel. 058 2332245, of het algemene nummer 058 2332244

Bruiklenen voor onderzoek of tentoonstellingen (in andere musea of bezoekerscentra e.d.) kunnen bij de conservator worden aangevraagd. Scholen en scholieren kunnen opgezette dieren lenen via het educatief centrum van het Natuurmuseum.

Samenstelling collectie Natuurmuseum Fryslân

Bekijk de PDF met het overzicht