NWO-subsidie voor project ‘Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen’

  1. Home
  2. chevron_right
  3. NWO-subsidie voor project ‘Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen’

Het project ‘Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen van nu, voor een meer inclusieve wetenschap in de toekomst’ van het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool Leiden heeft een grote subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen. Dit werd maandag bekendgemaakt. Het project heeft als doel de kansenongelijkheid op het gebied van educatie te verkleinen.

Dieuwke Hovinga, lector Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool Leiden, is penvoerder van het project, en werkt hierin samen met het Museon, Natura Docet Wonderryck Twente, Natuurmuseum Fryslân, Naturalis Biodiversity Center en de Vereniging van wetenschapsmusea en science centers (VSC). Met behulp van de NWO-subsidie komen er in meerdere regio’s in het land inclusieve wetenschapsclubs, verbonden aan een lokaal geactiveerd zogenoemd ‘leerecosysteem’, gericht op potentiële achterstandskinderen.

Kinderen kunnen ‘op wetenschap’
‘Het is fantastisch dat deze subsidie is toegekend’, zegt Sofia van Santen, onderzoeker bij het lectoraat. ‘We richten ons op kinderen die van huis uit minder vanzelfsprekend in aanraking komen met wetenschap of ervaren dat zij ‘geen wetenschap kunnen’. Dit zijn veelal kinderen die in minder sociaal bevoorrechte situaties opgroeien. Wetenschapsmusea kunnen met hun expertise en netwerken hele waardevolle educatie bieden. Bij hen speelt al langer de vraag hoe we deze kinderen kunnen bereiken en welkom kunnen laten voelen. Met deze clubs kunnen kinderen ‘op wetenschap’, net zoals ze ‘op voetbal’ kunnen.’

De kinderen doen onderzoekende activiteiten in hun eigen wijk, begeleid door vakexperts en wetenschappers vanuit de musea en hun netwerken.  We willen kinderen enthousiast maken voor wetenschap en hun laten zien dat wetenschap ook iets voor hen kán zijn’, vervolgt Van Santen. ‘Dit vinden wij belangrijk, omdat meer inclusieve wetenschapseducatie niet alleen leidt tot meer mensen die zich bezig willen houden met wetenschap, maar ook tot meer diversiteit onder de mensen die bijdragen aan het wetenschapsveld. Zo ontstaat een eerlijkere en inclusievere samenleving.’

Leerecosysteem
Om ervoor te zorgen dat een wetenschapsclub geen losstaand project is, wordt er gewerkt met een relatief nieuwe structuur en aanpak, een zogenaamd ‘leerecosysteem’. Zo’n ‘leerecosysteem’ verbindt binnen- en buitenschools leren doordat lokale instellingen zoals scholen, buurtcentra, bibliotheken, onderzoeksinstituten en andere wetenschapsmusea samenwerken. In Leiden is vanuit Naturalis Biodiversity Center reeds een pilot gestart die succesvol is en zich steeds beter weet in te bedden in de regio. Dit project ,Natuur om de hoek behelst een leerecosysteem met een naschoolse club in de Leidse wijk De Kooi. Het lectoraat heeft hier onderzoek naar gedaan, het is de bedoeling om deze aanpak nu verder uit te gaan rollen.

Onderzoek
Het lectoraat van Hogeschool Leiden gaat zich samen met professionals uit de praktijk buigen over de vraag ‘Hoe zien toegankelijke en inclusieve wetenschapsclubs eruit?’ Dit gebeurt binnen een Community of Practice (COP). In de COP werken professionals, experts en onderzoekers uit het consortium samen aan de opbouw van de clubs. Hierbij wordt beoordeeld hoe de clubs inclusieve wetenschap kunnen versterken. Het handelen wordt hier dan steeds op afgestemd. Tegelijk levert onderzoek binnen de COP bij aan kennis over inclusieve wetenschapseducatie en communicatie die onderbouwd en bruikbaar is in de dagelijkse praktijk.

 

Menu