Darwins Zolder

Als je aan de evolutietheorie denkt, denk je aan Darwin. Maar Darwin stond niet op zichzelf, hij bouwde verder aan een gedachtegoed dat al ruim voor de jaartelling was begonnen.

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Vaste presentatie
  4. chevron_right
  5. Darwins Zolder
Vaste presentatie

Als je aan de evolutietheorie denkt, denk je aan Darwin. Maar Darwin stond niet op zichzelf, hij bouwde verder aan een gedachtegoed dat al ruim voor de jaartelling was begonnen. Ook Aristoteles, Linnaeus en Lamarck hebben baanbrekend werk verricht op dit gebied.

Aan de hand van voorwerpen, filmpjes en spelletjes wordt de evolutietheorie duidelijk uitgelegd. Er is ook aandacht voor de gevaren die kleven aan een ‘ruime’ interpretatie van deze theorie. En hoe zou de evolutie in de toekomst verder kunnen gaan?