Doggerland lezing: Van mammoet tot reuzenalk

Op 21 september 2022 organiseert de GEA-Kring Friesland een Doggerland lezing. Bram Langeveld van Natuurhistorisch Museum Rotterdam geeft een lezing met als titel: ‘Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2 en de Zandmotor’.

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Activiteiten
  4. chevron_right
  5. Doggerland lezing: Van mammoet tot reuzenalk
21 september 2022

De GEA Kring Friesland organiseert regelmatig een lezing voor haar leden in het Natuurmuseum. Ze vinden plaats op de woensdagavond. Abonnementhouders van het Natuurmuseum zijn van harte uitgenodigd deze lezingen bij te wonen en hebben gratis toegang. Wel wordt er een bijdrage voor koffie en thee gevraagd. Inloop is vanaf 19.30 uur, de lezingen beginnen om 20.00 uur.

Van mammoet tot reuzenalk
Na een zomerstop is de eerste lezing op 21 september. Bram Langeveld van Natuurhistorisch Museum Rotterdam geeft een lezing met als titel: ‘Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2 en de Zandmotor’.

Maasvlakte 2 is de recentste uitbreiding van de haven van Rotterdam, opgebouwd met een zandsuppletie van 240 miljoen kubieke meter uit de Noordzee. De Zandmotor is een innovatief kustverdedigingsproject en bestaat uit een schiereiland dat is opgebouwd uit 21,5 miljoen kubieke meter zand. Beide locaties blijken ware paleontologische schatkamers! Tientallen verzamelaars, echte citizen scientists, zoeken geregeld op de stranden en vinden er fraaie fossielen uit het Pleistoceen (IJstijdvak).

Tijdens deze lezing staat origineel paleontologisch onderzoek aan de vondsten centraal, maar is er uiteraard ook aandacht voor het Pleistoceen, het vissen naar zoogdierbotten met boomkorkotters, zandwinning uit de Noordzee en praktische tips voor het zoeken.

Geconcludeerd mag worden dat Maasvlakte 2 en de Zandmotor een enorme schat aan fossielen en daarmee informatie leveren, wat ons in staat stelt steeds maar weer meer details te reconstrueren van het diverse leven dat de afgelopen 2,6 miljoen jaar de (toen meestal droog liggende) Noordzeebodem bevolkt heeft. Van mammoet tot reuzenalk…!

De GEA Kring Friesland bestaat dit jaar vijftig jaar!Voor vragen kan contact worden opgenomen met Harm Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl of Anja Hofmeester secretaris@geologiefriesland.nl. U kunt ook de website raadplegen geologiefriesland.nl.

Foto: Frans de Winter voor RMO, Leiden

Menu