Project Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen ontvangt subsidie NWO

Het Natuurmuseum Fryslan is bezig een educatief programma te ontwikkelen, Natuur om de Hoek geheten, om kinderen uit achterstandswijken meer bij de natuur te betrekken. Natuur om de Hoek maakt deel uit van het project Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen van nu, voor een meer inclusieve wetenschap in de toekomst van het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool Leiden, penvoerder van dit project. Doel is de kansenongelijkheid op het gebied van educatie te verkleinen. Maandag 21 december werd bekend gemaakt dat het project een grote subsidie heeft ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarmee kunnen verschillende wetenschapsclubs in het land, waaronder Natuur om de Hoek, verder uitgewerkt worden.

Bij ‘natuur’ zullen de meeste mensen denken aan de Veluwe, de Biesbosch of de uitgestrekte bossen in Scandinavië of misschien zelfs wel de Grand Canyon, overweldigend en groots. Maar daarmee gaan ze voorbij aan de natuur in hun directe omgeving, kleiner en minder opvallend, maar absoluut niet minder mooi of indrukwekkend.

Natuur om de Hoek gaat letterlijk over de natuur om de hoek. De natuur in je eigen tuin, het grasveldje voor de flat of het parkje in de buurt. Het is een club waar kinderen de natuur uit de buurt leren ontdekken en onderzoeken. Dit gebeurt door de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aan te spreken en in te zetten. Net zoals voetbal, muziekles en dansles is Natuur om de Hoek een buitenschoolse activiteit, die echter wel gekoppeld wordt aan school. Een kind dat geïnteresseerd is in de natuur, kan hierdoor, net als dat het op sport zit, ook op natuur zitten.

Het project zal opgestart worden in een wijk met een laag inkomensniveau en een hoge mate van verstening. In de eigen buurt gaat het Natuurmuseum met de kinderen op zoek naar kleine stukjes natuur. Daarbij worden ze gestimuleerd om te zorgen voor meer groen in de omgeving, door bijvoorbeeld stoeptegels in de achtertuin te vervangen door planten. Het streven is om niet alleen de kinderen meer met natuur bezig te laten zijn, maar ook daadwerkelijk meer natuur in de wijk te creëren. Verder zal de club helemaal gratis toegankelijk zijn, zodat een laag inkomen geen belemmering is om mee te kunnen doen. Het komende half jaar zal gebruikt worden om de plannen verder vorm te geven.

Partners die hierin samenwerken zijn naast het Natuurmuseum Fryslan, het Museon, Natura Docet Wonderryck Twente, Naturalis Biodiversity Center en de Vereniging van wetenschapsmusea en science centers (VSC). Met behulp van de NWO-subsidie komen er in meerdere regio’s in het land inclusieve wetenschapsclubs, gericht op potentiële achterstandskinderen.

Het persbericht leest u hier.

keyboard_arrow_up