Ransuilenonderzoek

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Ransuilenonderzoek

Het Natuurmuseum Fryslân heeft een grootschalige ransuilen onderzoek geïnitieerd, dat al meer dan tien jaar loopt. In dit onderzoek worden in de winter de roestplaatsen van ransuilen geteld om zo inzicht te krijgen in de ransuilenstand.

Bij het tellen van ransuilen is het belangrijk om te weten waar hun slaapplaatsen zijn. Uilen rusten en slapen namelijk in groepen op zogenaamde roestplaatsen. Op deze roestplaatsen tref je soms vijf uilen aan, maar het komt ook voor dat dit er meer dan twintig zijn. Als je wilt weten hoeveel ransuilen er in Fryslân zijn, moet je dus de uilen op de roestplaatsen tellen.

Tien jaar lang heeft het Natuurmuseum dit voor heel Friesland uitgebreid geïnventariseerd en dit heeft geleid tot een mooi overzicht. De komende jaren worden de tellingen door het Natuurmuseum voortgezet, maar in een afgeslankte vorm. Omdat het te arbeidsintensief is om alle uilen ieder jaar te tellen, is de telling nu beperkt tot acht gebieden. De komende jaren zullen we de uilen in deze gebieden blijven volgen, zodat ook hier weer een goed beeld wordt gekregen van de ransuilenstand. Natuurlijk worden meldingen buiten deze plekken ook vastgelegd.

De komende winters kunt u weer locaties en/of aantallen uilen aan ons doorgeven.

Contactpersoon is Ingeborg Meutgeert (imeutgeert@natuurmuseumfryslan.nl).

In de pas verschenen Vogelatlas van Nederland kunt u zien hoe de verspreiding van ransuilen over heel Nederland is.

Menu