Nieuws

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Nieuws
 4. chevron_right
 5. Gezocht: nieuwe leden Raad van Toezicht

Gezocht: nieuwe leden Raad van Toezicht

april 2020 (deze vacature is inmiddels vervuld)

Natuurmuseum Fryslân  zoekt

 Lid Raad van Toezicht met financiële expertise

en

Lid Raad van Toezicht met juridische/personele expertise

Het Natuurmuseum Fryslân (FNM) in Leeuwarden heeft iets unieks: een attractie ín een museum. De OnderWaterSafari is een spetterende ride die je door de onderwaterwereld van Nederland voert!

Nederland is een land van water met sloten en plassen vol meerkoeten, kikkers en muggen. We weten wat zich boven water afspeelt, maar hoe zit het met de wereld onder de waterspiegel? Wie benieuwd is naar het leven onder water kan op OnderWaterSafari gaan, toegankelijk voor bezoekers vanaf vier jaar. In een speciaal voertuig maak je een reis van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Laat je meevoeren door de stroom en ga op zoek naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de otter, bever, meerval, zeehond en bruinvis!

Naast de OnderWaterSafari zijn er nog drie verdiepingen met interactieve tentoonstellingen voor het hele gezin. Daar valt heel wat te ontdekken: van een kleine pissebed tot het veertien meter lange skelet van een potvis. De vaste presentatie en tijdelijke tentoonstellingen zijn gericht op gezinnen en mensen die van de natuur houden. Voor de allerkleinsten (4-8 jaar) is er de lieve draak Li-Ming die op de zolder van het museum woont, oudere kinderen (11+) zullen juist op Darwins Zolder veel kunnen ontdekken. Dagelijks is de preparateur aan het werk: in het Open Atelier kun je zien hoe hij dieren opzet.

In het overdekte Rabobank Atrium worden tijdens schoolvakanties extra activiteiten georganiseerd. Daarnaast zijn er verschillende tijdelijke tentoonstellingen.

Het Natuurmuseum Fryslân is door de Museuminspecteurs uitgeroepen tot ‘Beste Kidsproof Museum van Friesland’.

Bestuur en toezicht

De organisatie van Natuurmuseum Friesland wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder en het managementteam. De directeur-bestuurder legt op zijn beurt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht laat zich leiden door de drie hoofdrollen die voor haar functioneren zijn verbijzonderd:

 • Werkgever van de directeur-bestuurder
 • Toezicht op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie.
 • Guidance, raad en daad

De raad van toezicht treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Daarnaast zijn er binnen de raad een tweetal commissies ingericht met een verbijzonderde taak. Het betreft de auditcommissie (voor alle financiële aangelegenheden en betrokkenheid bij begroting, investeringen en jaarrekening) en de remuneratiecommissie (voor de belichaming van het werkgeverschap naar de bestuurder, beloning, werving en functioneren). De RvT van het Natuurmuseum Friesland wil een onafhankelijke, verbindende en integere RvT zijn, die integraal toeziet op de bestuurder, het besturingsproces en de omgeving van FNM. Hierin zullen we vanuit een proactieve houding het toezicht op resultaten, middelen en effecten van FNM een hoofdrol laten spelen. Waarbij risico’s bijzondere aandacht krijgen. En zullen we voor de directeur-bestuurder een sparringpartner zijn en hem positief en constructief vanuit onze rol te ondersteunen. Belangrijk onderdeel van ons toezicht is de cultuur en het gedrag van onszelf en de organisatie.

Toezicht dat planmatig tot stand komt en waarop we aanspreekbaar zijn. Aanspreekbaarheid op cultuur en gedrag zullen we ons steeds meer op toeleggen.

Functieprofiel

Kennis

Voor de vacature financiën:

 • Ruime kennis van en ervaring met financieel-economische zaken
 • Een pre is ervaring met financiën in museale en/of cultuursector

Dit lid van de raad zal op basis van zijn/haar achtergrond zitting hebben in de auditcommissie

Voor de vacature juridisch/personeel:

 • Ruime kennis van en ervaring met juridische en personele zaken
 • Een pre is ervaring met juridische en personele zaken in museale en/of cultuursector

Voor beide vacatures geldt:

 • Ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving
 • Een helikopterview in combinatie met een gedegen strategische visie en een ruim analytisch vermogen om complexe informatie vlot te kunnen doorgronden;
 • Sterke betrokkenheid bij het toenemend ondernemerschap in de sector, volgt gecommitteerd en kritisch de markt gerelateerde vraagstukken van de organisatie. Heeft goed zicht op de maatschappelijke behoeften en de mogelijkheden die de organisatie biedt. 

Competenties
Toezichthouders wisselen met regelmaat van rol. Afhankelijk van de situatie dan wel het specifieke dossier kan meer nabijheid en betrokkenheid in het ene geval dan wel meer distantie in het andere aan de orde zijn. De verschillende rollen die de toezichthouder moet kunnen vervullen laten zich in het volgende overzicht meer concretiseren:

 • Distantie (waken over waardeoriëntatie en doelrealisatie, geven van ruimte en vertrouwen, alert, zo nodig corrigerend);
 • Betrokkenheid (goed op de hoogte van de zorginstelling, zo nodig in detail, draagt bij aan ontwikkeling en toekomst oriëntatie, kritisch naar strategisch beleid);
 • Geweten van de organisatie, pleitbezorger voor kernwaarden;
 • Verbinder, samensmeder, afweger van (stake)holder belangen;
 • Waarnemer van het proces, kan deze waarnemingen ook bespreekbaar maken;
 • Kwaliteitsbewaker,
 • Brainstormer, inspirator, soms luis in de pels;
 • Teamspeler.

De houding van de toezichthouder die hiervoor vereist is laat zich samenvatten in de volgende aspecten:

 • Ontvankelijke, (zelf) reflectieve, onafhankelijke, objectieve en moedige houding;
 • Luisterend, observerend;
 • Doorgrondend, analytisch;
 • Open-minded, eigenzinnig, proactief;
 • Affiniteit met musea, loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol;
 • Besluitvaardig, resultaatgericht, doortastend, kritisch, moed;
 • Dienstbaar aan de doelstellingen en belangen van de organisatie, loyaal, betrokken;
 • Innovatief vermogen;
 • Overzicht kunnen bewaren in tijden van crisis, stressbestendig.

Meer informatie en solliciteren?

Voor vragen over de inhoud van de functie en de procedure kan contact op worden genomen met Jörg Wenzel (tel. 06-22541946) of Sixtus Haverkamp (tel. 06-53587795), leden van de remuneratiecommissie.

Reacties uiterlijk 25 april naar emailadres: nmf.rvt@gmail.com.

 

Menu