Schelpencontactgroep Friesland

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Schelpencontactgroep Friesland

De Schelpenwerkgroep Friesland heeft jarenlang gefunctioneerd als werkgroep van het Natuurmuseum Fryslân. De leden hielden zich op vaste maandelijkse bijeenkomsten bezig met het determineren van de museumcollectie, bestaande uit schelpen van over de hele wereld van zowel land-, zoetwater- als zee-weekdieren. Ook werkten ze aan hun eigen verzamelingen. Het bestuur hield zich daarnaast bezig met het samenstellen van een jaarprogramma met lezingen en excursies. Helaas liep de belangstelling hiervoor de laatste jaren terug en daarom is de werkgroep omgezet in een contactgroep.

De contactgroep blijft werken aan de museumcollectie en ook zullen er uitstapjes zijn. Het verschil is dat er geen vaste agenda meer is en dat activiteiten ad hoc plaatsvinden. Iedereen die belangstelling heeft om met de activiteiten mee te doen, wordt op de hoogte gehouden via een Whatsapp-groep. Hier houden de leden elkaar op de hoogte van excursies en bijeenkomsten die te maken hebben met schelpen verzamelen en bestuderen, maar er is ook ruimte voor spontane initiatieven en nieuwtjes. Via deze groep kunnen ook afspraken worden gemaakt om samen iets te ondernemen. Wie geen Whatsapp gebruikt, kan op de hoogte gehouden worden via email. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Iedereen die interesse heeft om aan de schelpencollectie van het museum te werken kan contact opnemen met conservator Peter Koomen, PKoomen@natuurmuseumfryslan.nl.
Wil je via de Schelpencontactgroep op de hoogte blijven van schelpennieuwtjes en activiteiten in en buiten Friesland? Neem dan contact op met Jaap de Boer, j.h.de.boer@kpnmail.nl, 0633364703.