Profiel directeur-bestuurder Natuurmuseum Fryslân 2021

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Profiel directeur-bestuurder Natuurmuseum Fryslân 2021

Gezocht per 1 februari 2022:

DIRECTEUR-BESTUURDER (32 uur)

die met ons bouwt aan een dynamisch en toekomstbestendig museum.

Kerncompetenties:
– mensgericht en coachend leiderschap
– visie ontwikkelen

Algemene functieomschrijving

De directeur-bestuurder ontwikkelt in nauw overleg met de staf het meerjarenbeleid, vertaalt dit in jaarlijkse doelstellingen, activiteiten, een planning en een begroting.

Hij/zij geeft op een inspirerende en coachende wijze leiding aan een staf die bestaat uit 5 professionals. Zij zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen discipline(s) en vormen gezamenlijk met de directeur-bestuurder een collegiaal team.

Voor een aantal onderwerpen is de directeur-bestuurder rechtstreeks zelf verantwoordelijk. Dit zijn:
– de relatie met de overheid (vnl. provincie), op zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk niveau
– de werving van fondsen, samen met een medewerker die rechtstreeks aan hem/haar rapporteert
– de relatie met samenwerkingspartners (publiek & privaat) op directieniveau (waarbij de operationele invulling plaatsvindt door het verantwoordelijke staflid)
– de werving van zakelijke sponsoren
– HR
– ICT

Functie eisen directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder:

 • heeft het vermogen de medewerkers op een inspirerende, stimulerende en overtuigende wijze aan te zetten tot creativiteit, concrete prestaties, voortvarendheid en samenwerking
 • heeft een heldere en ambitieuze visie op de ontwikkeling van het natuurmuseum
 • bezit sociaal en cultureel ondernemerschap (waaronder ‘commerciële’ vaardigheden)
 • begrijpt dat een hedendaags museum veel meer is dan een collectie en dat ‘de markt’ en doelgroepen leidend zijn om succesvol te kunnen zijn
 • heeft affiniteit met natuur in de meest brede zin van het woord
 • communiceert op heldere en directe wijze zowel in- als extern, en is daarbij sensitief voor verhoudingen
 • heeft het vermogen om het NMF lokaal en landelijk op een enthousiasmerende en wervende wijze te vertegenwoordigen
 • onderhoudt actief diverse netwerken
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft minimaal 10 jaar managementervaring in bij voorkeur zowel publieke als private organisaties

Strekt tot aanbeveling:

 • woonachtig in Fryslân of bereidheid om zich in de provincie te vestigen
 • tenminste een passieve beheersing van het Fries of de bereidheid die te verwerven

Gewenste competenties

 • Mensgericht en coachend leiderschap
 • Visie ontwikkelen
 • Bindend vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Effectieve communicatie en impact
 • Omgevingsbewustzijn
 • Klantgerichtheid
 • Besluitvaardigheid

Dienstverband, informatie en sollicitatie

De directeur-bestuurder wordt aangesteld voor 32 uur per week. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij:

Geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv uiterlijk 17 oktober 2021 t.a.v. mw. T. Schokker-Strampel, voorzitter van de Raad van Toezicht Natuurmuseum Fryslân, emailadres: vacature@natuurmuseumfryslan.nl.

Procedure

Kandidaten worden allereerst geselecteerd op basis van hun schriftelijke sollicitatie.

Vervolgens hebben zij drie gesprekken:
1) met de wervingscommissie uit de RvT
2) met de staf
3) met de huidige directeur/bestuurder

Deze gesprekken vinden plaats eind oktober/ begin november.
Vervolgens kunnen eventueel vervolggesprekken en/of een assessment in de tweede helft van november plaatsvinden.
In december vindt het arbeidsvoorwaardengesprek en de aanstelling per 1 februari 2022 plaats.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over het museum vindt u hier.

Menu