Voorwaarden Abonnement

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Voorwaarden Abonnement

Voorwaarden bij het abonnement op het Natuurmuseum Fryslân

1.    Het abonnement geeft vrije toegang tot het museum exclusief de OnderWaterSafari.

2.    U sluit een abonnement af voor een kalenderjaar. Na dit jaar wordt het abonnement automatisch verlengd.

3.    Een individueel abonnement is geldig voor één persoon.

4.    Een gezinsabonnement is geldig voor twee ouders en maximaal drie kinderen of twee grootouders met maximaal drie kleinkinderen.

5.    Een abonnement voor het leven is geldig voor twee ouders en maximaal drie kinderen of twee grootouders met maximaal drie kleinkinderen.

6.    Voor het abonnement is abonnementsgeld verschuldigd. Het abonnementsgeld kan jaarlijks worden aangepast. Hiervan zal tijdig melding worden gedaan in de Nieuwsbrief van het museum.

7.    Het abonnementsgeld kan worden betaald via:

a.    Contante betaling aan de balie van het museum
b.    Overschrijving per bank
c.    Automatische incasso

8.    Van automatische incasso kan gebruik worden gemaakt door volledige invulling van de machtigingskaart. Incasso vindt jaarlijks plaats voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. De machtiging kan op ieder moment worden ingetrokken. Het abonnementsgeld moet dan op een andere manier worden voldaan. Indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso dan heeft men recht op €2,00 korting op het abonnementsgeld.

9.    Het kan voorkomen dat een tijdelijke expositie dusdanig groot en duur is, dat op de normale entreeprijs een toeslag wordt geheven. Deze toeslag geldt dan voor alle bezoekers. Abonnementhouders krijgen de basisentree gratis en betalen alleen de toeslag.

10.  Een abonnement kan schriftelijk worden opgezegd vóór 1 december van het lopende jaar. Dat kan per post of per email (abonnementen@natuurmuseumfryslan.nl).

11.  De directie behoudt zich het recht voor om de voorwaarden tussentijds aan te passen. Deze wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt in de periodieke nieuwsbrief van het museum.

Menu