GEA-Kring Friesland

  1. Home
  2. chevron_right
  3. GEA-Kring Friesland

De GEA Kring Friesland organiseert regelmatig een lezing voor haar leden in het Natuurmuseum. Ze vinden plaats op de woensdagavond. Abonnementhouders van het Natuurmuseum zijn van harte uitgenodigd deze lezingen bij te wonen en hebben gratis toegang. Wel wordt er een bijdrage voor koffie en thee gevraagd. Inloop is vanaf 19.30 uur, de lezingen beginnen om 20.00 uur.

Het programma voor het najaar ziet er als volgt uit:

*19 oktober 2022:  Hans van ’t Zelfde over Radioactieve mineralen
In deze lezing gaat Hans van ’t Zelfde in op de geschiedenis en de ontdekking van ioniserende straling en radioactiviteit. In het verleden zijn er nogal wat berichten geweest dat het verzamelen van radioactieve mineralen aan banden gelegd zou gaan worden. Daar is geen vervolg aan gegeven omdat het bezit van deze specifieke mineralen lastig te controleren en te handhaven is. Op sommige beurzen, zoals op de beurs in België, worden de aanwezige stands wel altijd gecontroleerd en moeten radioactieve mineralen als zodanig gelabeld worden.

Het verzamelen van radioactieve mineralen brengt risico’s met zich mee.  In de lezing komen deze gevaren aan de orde, alsook de Wet- en Regelgeving en de gezondheidsrisico’s. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe je het beste een verzameling van radioactieve mineralen kunt opbergen.

*16 november 2022: Anne Schulp over Onderzoek aan de T. rex Trix
Iedereen kent de beroemde en beruchte dino Tyrannosaurus rex. Meer dan 66 miljoen jaar geleden maakte deze 12 meter lange vleeseter het westen van Noord-Amerika onveilig. Een van de meest complete T. rex skeletten werd tien jaar geleden opgegraven door een team van Naturalis uit Leiden; het skelet vormt daar nu het hoogtepunt van de nieuwe dinosauruszaal.

Maar wat weten we over het leven van zo’n uitgestorven dinosaurus? Wat kunnen de fossielen ons vertellen? Wat weten we over het dieet, de verwondingen, de snelheid, de schubben en het gezichtsvermogen, de kleur, de reukzin en de veren van T. rex? De dinosauruspaleontologie is anno 2022 lang niet meer alleen een zaak van botten opgraven en skeletten in elkaar zetten. Nieuwe, geavanceerde onderzoekstechnieken bieden in het lab een dieper kijkje in de biologie van uitgestorven dieren – de T. rex niet uitgezonderd.

*21 december 2022: Peter Floor over Het ontstaan van de Alpen
In de lezing wordt ingegaan op de geo-dynamiek van de Alpen. Letterlijk eeuwen onderzoek hebben van de Alpen de best onderzochte bergketen gemaakt. Dat betekende niet dat de ontstaansgeschiedenis daarmee ook al zo lang vast staat.

Onderzoekers zijn sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw tot nieuwe inzichten gekomen. Toepassing van principes van de plaattektoniek en het beschikbaar komen van verfijnde meettechnieken voor bepaling van ouderdom en geochemie hebben daar aan bijgedragen. Ook nieuw onderzoek in andere specialismen hebben geleid tot een beter begrip van de Alpenvorming in zijn geheel.

De GEA Kring Friesland bestaat dit jaar vijftig jaar! Voor vragen kan contact worden opgenomen met Harm Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl of Anja Hofmeester secretaris@geologiefriesland.nl. U kunt ook de website raadplegen: