Anbi

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Anbi

Schenking fiscaal voordelig

Hebt u er wel eens aan gedacht om het Natuurmuseum Fryslân financieel te steunen? Het Natuurmuseum is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Eénmalige giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar voor zover het totaal van de giften hoger is dan 1% van het jaarinkomen. Periodieke giften met een minimum looptijd van vijf jaar zijn geheel aftrekbaar.

Doneren aan het museum
Wanneer u liefhebber bent van de natuur en de doelstellingen van het museum onderschrijft kunt u het museum steunen met een (jaarlijkse) gift. Hoewel het u bij een jaarlijkse gift vrijstaat wat u wilt geven denken wij aan een bedrag van minimaal € 25 per jaar. U kunt er natuurlijk ook aan denken om het museum op te nemen in uw testament.

Als culturele ANBI-instelling zijn er ingevolge de Geefwet aantrekkelijke mogelijkheden voor het doneren aan het museum. In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Als u een donatie wilt doen, kunt u een bedrag overmaken naar IBAN nummer NL70INGB0000807449 t.n.v. Stichting Fries Natuurhistorisch Museum o.v.v. schenking.

Iemand die een gift of een donatie aan het museum doet, ontvangt uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en andere bijzondere gebeurtenissen en vier keer per jaar de Nieuwsbrief.

ANBI kvk gegevens

Stichting Fries Natuurhistorisch Museum
RSIN/fiscaal nummer – 806854856

Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum
RSIN/fiscaal nummer ANBI – 813825064